PTN ECHO

Milé kolegyně, milí kolegové,
poslední číslo časopisu v roce 2018 je předzvěstí konce roku. Říkáme si, jak rychle ten rok utekl. Může za to hektická doba, kterou prožíváme. Odboráři, přes všechny povinnosti a pracovní zátěž, zvládali hájit práva zaměstnanců. Řešili jsme nejen konkrétní problémy našich členů, ale jednali jsme také o systémových záležitostech jako je odměňování, mzdový vývoj či odškodňování pracovních úrazů. Bohužel nemůžeme ovlivnit všechno. Na pracovištích přibývá práce, chybějí kolegové, probíhá spousta změn a někdy scházejí dobré mezilidské vztahy a také vůle se seriózně zabývat problémy jiných.
Víme, že bez odborů by byla situace mnohem horší. Naše práce je nesmírně důležitá, ale není na první pohled tolik vidět. Mnozí lidé si myslí, že se „věci“ dějí jen tak, a ještě odbory kritizují.
Ráda bych vám všem poděkovala za práci pro odbory, bez vás by to nešlo. Těším se na další spolupráci :).
Přeji všem, abyste si odpočinuli a svátky strávili s těmi nejbližšími, Vánoce plné pohody a v novém roce hodně zdraví, úspěchu, radosti, pohody, spokojenosti a štěstí.
Vaše Jindřiška Budweiserová