Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Svaz sdružuje a zastupuje především zaměstnance a bývalé zaměstnance státních podniků a podnikatelských subjektů působících v oboru poštovních, telekomunikačních, novinových logistických a multimediálních služeb. Na základě dobrých vztahů se sociálními partnery se podařilo v rámci kolektivního vyjednávání vytvořit a uvést do praxe systém dlouhodobých kolektivních smluv. Podnikové smlouvy upravují pracovní a sociální oblast, systémy odměňování, po celou dobu zajišťují mzdový růst a zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců (např. kratší pracovní doba, jeden týden dovolené navíc). Podařilo se dohodnout a prosadit progresivní prvky v sociální politice podniků, včetně postupného rozšiřování spoluúčasti zaměstnavatelů na penzijním připojištění zaměstnanců a finanční kompenzace při ztrátě zaměstnání v důsledku realizace organizačních opatření a další benefity.

Prioritami svazu je kolektivní vyjednávání, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovně právní poradenství, vzdělávání, získávání mladých zaměstnanců do odborů, sociální dialog a mezinárodní spolupráce na evropské i celosvětové úrovni nejen na základě členství v odborových strukturách.

Naše hodnoty

Hájíme vás
Pomáháme vám
Informujeme vás
Radíme vám
Podporujeme vás

Vedení OS ZPTNS

Bc. Jindřiška Budweiserová, MBA - předsedkyně OS ZPTNS
Tel: +420 602 205 860 E-mail: budweiserova.jindriska@cmkos.cz
Lubomír Vinduška - místopředseda OS ZPTNS
Tel: +420 602 384 226 E-mail: lubomir.vinduska@cetin.cz

Rada OS ZPTNS

Zobrazit všechny ↓