Kalendář událostí

Rok 2020

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
11. března 2020 – 14. jednání Rady OS ZPTNS
10. června 2020 – 15. jednání Rady OS ZPTNS
10. – 11. září 2020 – 16. jednání Rady OS ZPTNS
11. listopadu 2020 – 17. jednání Rady OS ZPTNS

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:
16. dubna 2020 – 8. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
19. listopadu 2020 – 9. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

22. listopad 2018 – 5. jednání Zastupitelstva
 • Zpráva o činnosti od 4. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, informace o činnosti BOZP za období 1 – 10/2018
 • Zastupitelstvo OS ZPTNS bere na vědomí Stanovisko Revizní komise OS ZPTNS k „Návrhu rozpočtu OS ZPTNS na rok 2019“ a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019
 • Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Harmonogram jednání v roce 2019:

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
13. března 2019 – 10. jednání Rady OS ZPTNS
12. června 2019 – 11. jednání Rady OS ZPTNS
18. – 19. září 2019 – 12. jednání Rady OS ZPTNS
13. listopadu 2019 – 13. jednání Rady OS ZPTNS

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:
18. dubna 2019 – 6. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
21. listopadu 2019 – 7. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

14. listopad 2018 – 9. jednání Rady
 • Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS
 • Aktuální odborové informace, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, diskutované informace o základních organizacích OS ZPTNS
 • Schválení návrhu rozpočtu OS ZPTNS na rok 2019, předložení rozpočtu ke schválení Zastupitelstvu OS ZPTNS (22.11.2018) – Rada doporučuje Zastupitelstvu tento návrh přijmout
 • Projednání a schválení organizace 5. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS a návrhu hlavních bodů programu
 • Schválení harmonogramu jednání a hlavní projednávané problematiky Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS v roce 2019
12. a 13. září 2018 – 8. jednání Rady
 • Informace o plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS, aktuální odborové informace, informace o základních organizacích OS ZPTNS
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání
 • Hospodaření a čerpání rozpočtu OS ZPTNS za I. pololetí 2018
 • Projednávání Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
13. června 2018 – 7. jednání Rady
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, iInformace o základních organizacích OS ZPTNS
 • Přistoupení nové ZO do Odborového svazu ZPTNS „OS ZPTNS Velkoobchod UPC“.
 • Informace z oblasti BOZP, sociální výpomoc členům, informace o Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb a informace ze sociální sféry
 • Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informace z ČMKOS
19. dubna 2018 – 4. Jednání Zastupitelstva
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání ve firmách, které jsou sdruženy pod OS ZPTNS
 • Zastupitelstvo OS ZPTNS schválilo Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu Odborového svazu poštovních, telekomunikačních a novinových služeb za rok 2017 a vzalo na vědomí Stanovisko Revizní komise OS ZPTNS
 • Vyhláška O ochraně osobních údajů – znamená pro svaz úpravu Stanov OS ZPTNS
 • Schválení Změny č. 1 Stanov Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (nový článek 8a Osobní údaje a jejich zpracování)
14. března 2018 – 6. jednání Rady
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, informace o základních organizacích OS ZPTNS
 • Informace o „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“ a schválení výdaje ze Stávkového fondu související s touto peticí
 • Schválení „Zprávy o hospodaření a čerpání rozpočtu Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb za rok 2017“ a doporučení k jejímu dalšímu schválení Zastupitelstvem OS ZPTNS (19. 4. 2018)
 • Schválení nominace na vedení ČMKOS
8. listopadu 2017 – 5. jednání Rady
 • Schválení návrh rozpočtu OS ZPTNS na rok 2018 – doporučení pro Zastupitelstvo, aby byl navrhovaný rozpočet schválen
 • Projednání a schválení organizace 3. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS (23. 11. 2017) a hlavní body jeho programu
 • Schválení harmonogramu jednání a hlavní projednávané problematiky Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS pro rok 2018
13. a 14. září 2017 – 4. jednání Rady
 • Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS
 • Seznámení s hospodařením a čerpáním rozpočtu OS ZPTNS za I. pololetí 2017
 • Rada vzala na vědomí aktuální odborové informace, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání a dále informace o základních organizacích OS ZPTNS
23. listopadu 2017 – 3. jednání Zastupitelstva
 • Zpráva o činnosti od 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Rozpočet OS ZPTNS na rok 2018
 • Harmonogram jednání a hlavní projednávané problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2018
1 2