Kalendář událostí

Rok 2021

JEDNÁNÍ P KOV
11. ledna 2021 videokonference
25. ledna 2021 videokonference
  8. února 2021 videokonference

Rok 2020

JEDNÁNÍ P KOV
27. ledna 2020
24. února 2020
30. března 2020 – zrušeno – jednání per rollam
9. dubna 2020 videokonference
20. dubna 2020 videokonference
  4. května 2020 videokonference
15. května 2020 videokonference
  1. června 2020 videokonference
15. června 2020 videokonference
29. června 2020 videokonference
13. července 2020 videokonference
27. července 2020 videokonference
17. srpna 2020 videokonference
31. srpna 2020

 1. září 2020 videokonference
 2. října 2020 videokonference
  26. října 2020 videokonference
  29. října 2020 videokonference
  9. listopadu 2020 videokonference
  23. listopadu 2020 videokonference
  7. prosince 2020 videokonference
  9. prosince 2020 – společné jednání videokonference
 3. prosince 2020 videokonference

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
11. března 2020 – 14. jednání Rady OS ZPTNS
10. června 2020 – 15. jednání Rady OS ZPTNS
23. – 24. září 2020 – 16. jednání Rady OS ZPTNS
12. listopadu 2020 – 17. jednání Rady OS ZPTNS

 1. prosince 2020 – mimořádné jednání Rady

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:
16. dubna 2020 – 8. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS – jednání per rollam
17. prosince 2020 – 9. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

Rok 2019

JEDNÁNÍ P KOV
28. ledna 2019
25. února 2019
25. března 2019
29. dubna 2019
20. května 2019
22. července 2019
26. srpna 2019 

 1. září 2019 
 2. října 2019
 3. listopadu 2019 
 4. prosince 2019 – Aktiv předsedů 
 5. prosince 2019

 

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
10. března 2019 – 10. jednání Rady OS ZPTNS
12. června 2019 – 11. jednání Rady OS ZPTNS
11. – 12. září 2019 – 12. jednání Rady OS ZPTNS
13. listopadu 2019 – 13. jednání Rady OS ZPTNS

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:
18. dubna 2019 – 6. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
21. listopadu 2019 – 7. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

22. listopad 2018 – 5. jednání Zastupitelstva
 • Zpráva o činnosti od 4. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, informace o činnosti BOZP za období 1 – 10/2018
 • Zastupitelstvo OS ZPTNS bere na vědomí Stanovisko Revizní komise OS ZPTNS k „Návrhu rozpočtu OS ZPTNS na rok 2019“ a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019
 • Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Harmonogram jednání v roce 2019:

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
13. března 2019 – 10. jednání Rady OS ZPTNS
12. června 2019 – 11. jednání Rady OS ZPTNS
18. – 19. září 2019 – 12. jednání Rady OS ZPTNS
13. listopadu 2019 – 13. jednání Rady OS ZPTNS

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:
18. dubna 2019 – 6. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
21. listopadu 2019 – 7. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

14. listopad 2018 – 9. jednání Rady
 • Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS
 • Aktuální odborové informace, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, diskutované informace o základních organizacích OS ZPTNS
 • Schválení návrhu rozpočtu OS ZPTNS na rok 2019, předložení rozpočtu ke schválení Zastupitelstvu OS ZPTNS (22.11.2018) – Rada doporučuje Zastupitelstvu tento návrh přijmout
 • Projednání a schválení organizace 5. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS a návrhu hlavních bodů programu
 • Schválení harmonogramu jednání a hlavní projednávané problematiky Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS v roce 2019
12. a 13. září 2018 – 8. jednání Rady
 • Informace o plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS, aktuální odborové informace, informace o základních organizacích OS ZPTNS
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání
 • Hospodaření a čerpání rozpočtu OS ZPTNS za I. pololetí 2018
 • Projednávání Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
13. června 2018 – 7. jednání Rady
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, iInformace o základních organizacích OS ZPTNS
 • Přistoupení nové ZO do Odborového svazu ZPTNS „OS ZPTNS Velkoobchod UPC“.
 • Informace z oblasti BOZP, sociální výpomoc členům, informace o Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb a informace ze sociální sféry
 • Rada OS ZPTNS vzala na vědomí informace z ČMKOS
19. dubna 2018 – 4. Jednání Zastupitelstva
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání ve firmách, které jsou sdruženy pod OS ZPTNS
 • Zastupitelstvo OS ZPTNS schválilo Zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu Odborového svazu poštovních, telekomunikačních a novinových služeb za rok 2017 a vzalo na vědomí Stanovisko Revizní komise OS ZPTNS
 • Vyhláška O ochraně osobních údajů – znamená pro svaz úpravu Stanov OS ZPTNS
 • Schválení Změny č. 1 Stanov Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (nový článek 8a Osobní údaje a jejich zpracování)
14. března 2018 – 6. jednání Rady
 • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, informace o základních organizacích OS ZPTNS
 • Informace o „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“ a schválení výdaje ze Stávkového fondu související s touto peticí
 • Schválení „Zprávy o hospodaření a čerpání rozpočtu Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb za rok 2017“ a doporučení k jejímu dalšímu schválení Zastupitelstvem OS ZPTNS (19. 4. 2018)
 • Schválení nominace na vedení ČMKOS
8. listopadu 2017 – 5. jednání Rady
 • Schválení návrh rozpočtu OS ZPTNS na rok 2018 – doporučení pro Zastupitelstvo, aby byl navrhovaný rozpočet schválen
 • Projednání a schválení organizace 3. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS (23. 11. 2017) a hlavní body jeho programu
 • Schválení harmonogramu jednání a hlavní projednávané problematiky Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS pro rok 2018
1 2