S ODBORY JSTE SILNĚJŠÍ

S ODBORY MÁTE JISTOTU, ŽE NA TO NEJSTE SAMI

S ODBORY SE MÁTE KDE PORADIT

S ODBORY NAJDETE ZASTÁNÍ

Aktuality

Publikováno: 26. 03. 2020

  Změna zákona o nemocenském pojištění rozšíří možnosti čerpání ošetřovného po celou dobu trvání mimořádných opatření proti koronaviru, a to i zpětně. Změny v ošetřovném budou platné jen po dobu stávajících číst dále…

Publikováno: 23. 03. 2020

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Ministerstvo vnitra nabízí řešení Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky. Mohou číst dále…

Publikováno: 22. 03. 2020

Pošťáci jsou v první linii, přichází mnoho poděkování, tak jedno z nich

Zastupujeme zaměstnance

Kalendář událostí

Rok 2020

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
11. března 2020 – 14. jednání Rady OS ZPTNS
10. června 2020 – 15. jednání Rady OS ZPTNS
10. – 11. září 2020 – 16. jednání Rady OS ZPTNS
11. listopadu 2020 – 17. jednání Rady OS ZPTNS

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:
16. dubna 2020 – 8. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
19. listopadu 2020 – 9. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

22. listopad 2018 – 5. jednání Zastupitelstva
  • Zpráva o činnosti od 4. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
  • Informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, informace o činnosti BOZP za období 1 – 10/2018
  • Zastupitelstvo OS ZPTNS bere na vědomí Stanovisko Revizní komise OS ZPTNS k „Návrhu rozpočtu OS ZPTNS na rok 2019“ a schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019
  • Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Harmonogram jednání v roce 2019:

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
13. března 2019 – 10. jednání Rady OS ZPTNS
12. června 2019 – 11. jednání Rady OS ZPTNS
18. – 19. září 2019 – 12. jednání Rady OS ZPTNS
13. listopadu 2019 – 13. jednání Rady OS ZPTNS

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:
18. dubna 2019 – 6. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
21. listopadu 2019 – 7. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS

14. listopad 2018 – 9. jednání Rady
  • Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS
  • Aktuální odborové informace, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání, diskutované informace o základních organizacích OS ZPTNS
  • Schválení návrhu rozpočtu OS ZPTNS na rok 2019, předložení rozpočtu ke schválení Zastupitelstvu OS ZPTNS (22.11.2018) – Rada doporučuje Zastupitelstvu tento návrh přijmout
  • Projednání a schválení organizace 5. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS a návrhu hlavních bodů programu
  • Schválení harmonogramu jednání a hlavní projednávané problematiky Rady OS ZPTNS a Zastupitelstva OS ZPTNS v roce 2019