Aktuality pro členy

Aktuální dění a odborné články jen pro členy našeho odborového svazu.

S NÁMI MÁTE INFORMAČNÍ NÁSKOK

Publikováno: 02. 06. 2020

Dne 1. 7. 2020 vstoupí v účinnost novelizace občanského zákoníku, která rozsáhle novelizuje bytové spoluvlastnictví, znovu upravuje překupní právo spoluvlastníků nemovitostí a mimo tyto právní úpravy poněkud nenápadně a plíživě mění číst dále…

Publikováno: 01. 06. 2020

Pravidelně vždy v prvním čísle našeho časopisu vás informuji o výši nezabavitelných částek, které se pro daný rok mění. K tomuto tématu se ještě nyní vracím, neboť v letošním roce se výše nezabavitelných číst dále…

Publikováno: 11. 03. 2020

Legislativu od 3. 3. 2020 obohatil nově přijatý zákon o realitním zprostředkování. Tento zákon by vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2020. Původně měl nabýt účinnosti již datem 1. 1. číst dále…

Publikováno: 10. 03. 2020

Dotaz: Zaměstnavatel prostřednictvím odborové organizace oznámil, že některé své činnosti převede k jinému zaměstnavateli. Je mou povinností přejít k novému zaměstnavateli nebo mám možnost ukončit pracovní poměr?   Z vašeho dotazu plyne, že číst dále…

Publikováno: 06. 03. 2020

V pracovněprávních vztazích rozlišujeme lhůty pořádkové, promlčecí a prekluzivní, tzv. propadné.   Lhůty pořádkové – tyto lhůty jsou stanoveny za účelem zachování určitého řádu nebo pořádku ve vztahu k záležitostem, které se číst dále…

Publikováno: 02. 03. 2020

Od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení (základní) nezabavitelné částky a tím hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy. Plátce mzdy – zaměstnavatel uplatňuje nově vypočtené nezabavitelné částky poprvé za výplatní číst dále…

Publikováno: 26. 11. 2019

V poslední době se velmi často setkávám s dotazy, které se týkají ukončení pracovního poměru. Často mi zaměstnanci říkají, že mají ukončit pracovní poměr „výpovědí dohodou“. Toto není možné. Je možné ukončit číst dále…

Publikováno: 25. 11. 2019

Občanský zákoník zakotvuje institut tzv. vícenásobného pojištění. Tuto právní úpravu naleznete v části věnující se závazkům z odvážných smluv (ust. § 2818 občanského zákoníku). Odvážnou smlouvou je závazkový smluvní vztah, číst dále…

Publikováno: 09. 09. 2019

V případě smluvních typů upravujících přenechání věci k užívání jinému platí, že je nutno věnovat pozornost obsahu smlouvy. Zejména tomu, zda zamýšlená smlouva obsahově koresponduje s jejím označením. Kvalifikaci smluvního číst dále…

Publikováno: 09. 09. 2019

Mnozí se během svého života dostanou do pozice dlužníka, který hradí svůj závazek vůči věřiteli ve splátkách. Níže uvedené informace by vám měli pomoci se v této problematice zorientovat.   Podstata číst dále…

1 2 3 4 13