Ústně sjednaná pracovní smlouva

Dotaz: Nastoupila jsem do práce a zaměstnavatel mi nepředložil k podpisu pracovní smlouvu. Smlouvu jsme podepsali až po dvou týdnech, co jsem začala pracovat. V pracovní smlouvě je uvedeno, že je sjednaná zkušební doba. Je postup zaměstnavatele správný?

 

Je-li pracovní smlouva uzavřena jen ústně a člověk započal podle této ústní smlouvy pracovat, tzn. začal vykonávat smluvený druh práce na smluveném místě výkonu práce, je takto uzavřená pracovní smlouva platná. Zákoník práce má v sobě ustanovení, že nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah. Pro uzavření pracovní smlouvy se vždy vyžaduje písemná forma.

 

Nedodržení písemné formy pracovní smlouvy je přestupkem nebo správním deliktem podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. V takovém případě může oblastní inspektorát práce uložit pokutu, která může být až do výše 10 000 000 Kč.

 

Ve svém dotazu zmiňujete, že s Vámi zaměstnavatel sjednal při podpisu pracovní smlouvy zkušební dobu. Zkušební dobu je nutné sjednat vždy písemně, a to nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. S ohledem na skutečnost, že zaměstnavatel s Vámi sjednal pracovní smlouvu ústně, byť jste následně podepsali písemné vyhotovení pracovní smlouvy, nemohla být ve Vašem případě platně sjednána zkušební doba. Upozorňuji, že zkušební doba může být sjednána nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce a nesmí být dodatečně prodlužována.