Aktuality pro členy

Aktuální dění a odborné články jen pro členy našeho odborového svazu.

S NÁMI MÁTE INFORMAČNÍ NÁSKOK

Publikováno: 09. 09. 2019

Aktivity zaměstnanců může zaměstnavatel na pracovišti monitorovat s využitím řady moderních technologií.  Příčinou takového postupu zaměstnavatele může být ochrana jeho majetku (kontrola pomocí kamerového systému), kontrola výkonnosti zaměstnance (sledování aktivit číst dále…

Publikováno: 09. 08. 2019

Insolvence je pro mnohé možností, jak napravit chyby minulosti a začít znovu a lépe. Od června letošního roku došlo k novele insolvenčního zákona, která nese podstatný zásah do některých základních principů číst dále…

Publikováno: 03. 06. 2019

Nový zákon o zpracování osobních údajů V prvním čtvrtletí letošního roku byl schválen dlouho očekávaný zákon o zpracování osobních údajů, který upřesňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále pouze jako číst dále…

Publikováno: 03. 06. 2019

Dotaz: Mám uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti a současně odpovídám na svěřené hodnoty společně s kolegy. Nyní došlo ke schodku na svěřených věcech. Jakým způsobem je tato náhrada škody ze strany číst dále…

Publikováno: 03. 06. 2019

Podle zákoníku práce (ust. § 217 a násl.) zásadně platí, že nástup dovolené určuje zaměstnavatel. Můžou však nastat případy, kdy si nástup na dovolenou určí zaměstnanec sám.   Dovolená do číst dále…

Publikováno: 10. 03. 2019

O doručování v pracovněprávních vztazích jsem psala v předchozích číslech našeho časopisu. Koncem minulého roku byl uveřejněn rozsudek Nejvyššího soudu ČR, spis. zn. 21 Cdo 2036/2017 ze dne 7. 11. 2018, který číst dále…

Publikováno: 06. 03. 2019

  Na základě kupní smlouvy dochází ke změně vlastníka silničního vozidla zpravidla v okamžiku účinnosti smlouvy, pokud není mezi smluvními stranami smlouvy ujednáno jinak nebo zákon stanoví jiný okamžik nabytí vlastnického číst dále…

Publikováno: 27. 02. 2019

Nezabavitelné částky – nezabavitelné minimum při exekučních a jiných srážkách ze mzdy pro rok 2019 Od 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení (základní) nezabavitelné částky a tím hranice plně zabavitelného číst dále…

Publikováno: 09. 01. 2019

Vítám Vás s novými weby oszptns.cmkos.cz a odboryceskeposty.cz, které jsou upraveny i pro zobrazení v mobilních zařízeních. Pro členy našeho svazu jsou v členské sekci přístupné důležité informace. Weby postupně číst dále…

Publikováno: 04. 01. 2019

Postavení odborů v pracovněprávních a dalších právních vztazích vyplývající z platného zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Postavení odborů se týká především práva na spolurozhodování, práva na projednávání, práva na informace, číst dále…

1 2 3 4 5 13