Aktuality pro členy

Aktuální dění a odborné články jen pro členy našeho odborového svazu.

S NÁMI MÁTE INFORMAČNÍ NÁSKOK

Publikováno: 24. 11. 2020

Dotaz – Je možné, aby mi zaměstnavatel dal výpověď v době, kdy čerpám dávku ošetřovného na své dítě z důvodu uzavření školy, kterou jinak navštěvuje?   V současné době, kdy je vládou ČR číst dále…

Publikováno: 24. 11. 2020

Úředně ověřený podpis je podpis, jehož pravost na listině je ověřena správním orgánem. Někdy je tento proces označován jako legalizace a podpis na listině je tedy legalizován. Legalizací – úředním číst dále…

Publikováno: 24. 11. 2020

Pracovní doba je jedním ze základní atributů sjednaného pracovního vztahu. Délka pracovní doby zpravidla nebývá sjednána v pracovní smlouvě, zaměstnavatel má povinnost (ust. § 37 zákoníku práce) informovat zaměstnance mimo jiného číst dále…

Publikováno: 07. 09. 2020

Pracovní doba je upravena v zákoníku práce, konkrétně v ustanoveních § 78 až 99. V poslední době jsem se setkala s dotazy ohledně této problematiky, tudíž níže připomenu některá důležitá fakta. Pracovní doba je číst dále…

Publikováno: 07. 09. 2020

Dotaz: Uzavřel jsem pracovní smlouvu a zaměstnavatel mi zaslal dokument nazvaný Informování o obsahu pracovního poměru. Má tato listina vliv na uzavřenou pracovní smlouvu?   Pracovní poměr zásadně vzniká na číst dále…

Publikováno: 07. 09. 2020

Avizovaná novela zákoníku práce byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 26. 6. 2020 pod č. 285/2020 Sb., přičemž účinnost změn byla rozdělena do dvou termínů, a to konkrétně k datu 30. číst dále…

Publikováno: 04. 06. 2020

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce   Níže uvedené informace se týkají zaměstnanců, kteří jsou odměňováni mzdou a nikoli platem. Platem číst dále…

Publikováno: 02. 06. 2020

Dotaz: Nastoupila jsem do práce a zaměstnavatel mi nepředložil k podpisu pracovní smlouvu. Smlouvu jsme podepsali až po dvou týdnech, co jsem začala pracovat. V pracovní smlouvě je uvedeno, že je sjednaná číst dále…

Publikováno: 02. 06. 2020

Dotaz: Zaměstnavatel mi sdělil, že se mnou chce okamžitě zrušit pracovní poměr. Jaké jsou podmínky takového zrušení pracovního poměru.   Pro okamžité zrušení pracovního poměru musí mít zaměstnavatel závažný důvod, číst dále…

Publikováno: 02. 06. 2020

Dne 1. 7. 2020 vstoupí v účinnost novelizace občanského zákoníku, která rozsáhle novelizuje bytové spoluvlastnictví, znovu upravuje překupní právo spoluvlastníků nemovitostí a mimo tyto právní úpravy poněkud nenápadně a plíživě mění číst dále…

1 2 3 13