Veřejné slyšení v Senátu

Dnes proběhlo v Senátu PČR veřejné slyšení k Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb za účasti zástupců Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb, České pošty, s. p., ČMKOS, ministerstva vnitra, financí a průmyslu a obchodu a Petičního výboru PS PČR. Slyšení se také zúčastnilo Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí, které dostupnost poštovních služeb velmi zajímá.

Veřejné slyšení proběhlo na odborné úrovni, vyjádření všech zúčastněných akcentovala nezbytnost řešení podmínek České pošty. Důležitá je spolupráce petičních výborů Senátu a Poslanecké sněmovny PČR při řešení této problematiky. Jak uvedla prof. Helena Válková, podmínky na České poště se musí změnit a systémově vyřešit.

Naší snahou je vytvoření důstojných podmínek pro zaměstnance České pošty, kteří vykonávají službu pro občany tohoto státu. Zaměstnanci České pošty si zaslouží spravedlivé odměňování v pracovním prostředí odpovídajícím 21. století. Poštovní služby musí být poskytovány kvalitně, prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují v dobrých podmínkách.

Stát musí uhradit náklady základních poštovních služeb.

Držte nám pěsti, ještě těch jednání bude hodně!

Nedáme se!