19. jednání P KOV České pošty

Novým generálním ředitelem České pošty se stal ing. Roman Knap (od 18. 6. 2018).

Informace k petici – Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb se dostala na veřejné slyšení 5. 6. 2018, které vedl senátor Jaromír Jermář. Vystoupila zde Jindřiška Budweiserová, zástupci České pošty, zástupci Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv a za petiční výbor PS Parlamentu ČR paní profesorka Helena Válková.

P-KOV se zabýval problematikou přípravy zaměstnanců na povinné zkoušky AP a požádal zaměstnavatele o přehodnocení podmínek a doby určené k individuální přípravě a o sjednocení pravidel v rámci celé ČP.

P-KOV České pošty pracuje na návrhu nové kolektivní smlouvy na léta 2019–2022, kdy hlavní prioritou je zachování všech výhod pro zaměstnance České pošty, zvýšení odpovídajících mezd, zlepšení vybavení, rovněž tak vytvoření důstojného pracovního zázemí pro zaměstnance.