18. jednání P KOV České pošty

Odborové otázky a pravidelné informace o současné situaci a jednáních (inflace, nezaměstnanost), aktuality (informace o VII. sjezdu ČMKOS, kam přijali pozvání předseda Senátu PČR Milan Štěch, premiér Vlády ČR Andrej Babiš, předseda Svazu obchodu a průmyslu Jaroslav Hanák, Jan Hamáček a zahraniční hosté z odborových centrál. Předsedou ČMKOS byl zvolen Josef Středula a místopředsedy byli zvoleni Radka Sokolová a Vít Samek. Sjezd přijal program, jehož obsahem je ochrana pracovních a sociálních práv zaměstnanců. V rámci sjezdu proběhl Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů. Hořelo 95 svíček 95 obětem pracovních úrazů za rok 2017, kteří se z práce nevrátili).

Ochrana osobních údajů (GDPR) – Zastupitelstvo OS ZPTNS schválilo dodatek č. 1 Stanov Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb (nový článek 8a Osobní údaje a jejich zpracování) a svaz zpracoval „Vzory dokumentů“ pro vnitřní použití (rozeslány na všechny ZO).

Příprava kolektivního vyjednávání KS 2019 a další. P-KOV se zabýval přípravou kolektivního vyjednávání a připravuje návrh nové kolektivní smlouvy na léta 2019 – 2022. Předsedkyně P KOV nadále vyzývá členy P-KOV České pošty, aby průběžně zasílali další náměty ke kolektivní smlouvě České pošty.

Části jednání se účastnili zástupci zaměstnavatele, ing. Ivan Feninec a Mgr. Bc. Rafael Ferenc, kteří podali následující informace (stabilizace zaměstnanců a adaptační proces – je důležitý přístup vedoucích pracovníků k zaměstnancům, osobní zájem, aby se noví dobře cítili v kolektivu. Firma analyzuje, jak zlepšit pracovní prostředí zaměstnanců, jak celkově zlepšit řízení a organizaci, analýzy jsou zpracovávány v jednotlivých regionech.

Na základě informací z regionů ČP stále není jednoznačně komunikován vůči zaměstnancům postup přípravy na povinné zkoušky v oblasti produktů AP, především individuální příprava, její rozsah versus přesčasová práce, motivační odměna za složení zkoušek. P-KOV považuje rozsah 16 hodin k individuální přípravě na zkoušky AP za nedostatečný s ohledem na náročnost testů, odpovídající doba přípravy je 40 h. Dále P-KOV opakovaně žádá zaměstnavatele o jasně stanovená pravidla k přípravě na zkoušky AP. Předsedkyně P KOV požádá písemně pana ředitele úseku řízení PS, Ing. M. Štěpána o dořešení situace.

Informace pro zaměstnavatele o „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“. Veřejné slyšení o petici se bude pořádat 5. června 2018 za přítomnosti zástupců České pošty, Ministerstva obchodu a průmyslu, Ministerstva vnitra, zástupců krajů a obcí a samozřejmě našich odborů, jako předkladatelů petice.

Celou situaci v dění České pošty sleduje tisk, předsedkyně P KOV poskytla několik rozhovorů či podnětů pro články (Lidové noviny, Seznam zprávy, Info.cz).