Jednání P KOV České pošty

Zabývali jsme se především odměňováním zaměstnanců a získanými finančními prostředky za roky 2013 a 2014. Vážnou personální situací, spotřebou práce, zátěžemi, pásmovým doručováním, systemizovanými pracovními místy, plánem produktů aliančních partnerů a prodeje zboží pro rok 2017, pracovními úrazy a pravidelnými prověrkami BOZP.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂