Rada OS ZPTNS

Rada odborového svazu se zabývala aktuálními odborovými informacemi a informacemi o členské základně a základních organizacích, sociálním dialogem a kolektivním vyjednáváním v jednotlivých podnicích a společnostech. Zazněly informace z jednotlivých regionů. Rada projednala Zprávu o hospodaření za rok 2016 a přípravu dubnového jednání zastupitelstva.
Dalšími důležitými tématy byla novela zákoníku práce, situace nemocných a nemocenské pojištění a informace o kontrolách svazových inspektorů bezpečnosti práce.
Vyplacené sociální podpory ve výši 130 000 Kč pro naše členy a ……….
Na podrobné informace se zeptejte členů rady z vašeho regionu 🙂