3. jednání P KOV České pošty

Zabývali jsme se získáním finančních zdrojů na odměňování zaměstnanců České pošty. Důležitá je vyjádřená podpora premiéra Bohuslava Sobotky pro uhrazení nákladů, které Česká pošta vynaložila na zajištění základních poštovních služeb. Čekáme na rozhodnutí vlády.
Nedostatek zaměstnanců, fluktuace a vysoká nemocnost ztěžuje výkon práce našich kolegů, Přítomní zástupci zaměstnavatele nás informovali o postupu projednávání personálního plánu a konzultovali jsme dynamický nákupní systém a postup při zadávání poptávek na akce konané z FKSP. Témat a problémů k řešení bylo mnohem více.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂