Jednání o mzdách pro rok 2018 – druhé kolo jednání

Zaměstnavatel předložil na dnešním jednání upravený návrh, který počítá s navýšením tarifních a výkonových mezd u všech profesí a všech typových pozic, kde navýšil minimální růst tarifní a výkonové mzdy.
Jednáme dál o minimálním navýšení pro všechny zaměstnance a o samotné výši přidání.
Shoda je zatím na zachování výdělkové úrovně roku 2017 v prvním čtvrtletí roku 2018 a na zvýšení hodnoty stravenek. Jednáme a dále budeme jednat o snížení podílu výkonové mzdy, o zaručených úrovních mzdy v jednotlivých tarifních stupních v návaznosti na minimální mzdu 12 200 Kč.

Pošťáci si zaslouží lepší mzdy! Stát musí uhradit náklady na základní poštovní služby, které Česká pošta poskytuje na základě zákona o poštovních službách!

Podrobnosti se dozvíte od svých zástupců v P KOV České pošty