Prohlášení základních odborových organizací OS ZPTNS působících v České poště, s. p. 5. prosince 2017

Pošťáci si zaslouží vyšší mzdy, lepší pracovní prostředí a kvalitní vybavení pro práci!
Mzdy zaměstnanců České pošty dlouhodobě stagnovaly a stále hluboce zaostávají za průměrnou mzdou v národním hospodářství. Tyto nízké mzdy jsou jednou z hlavních příčin mnoha neobsazených pracovních míst. Zaměstnanci České pošty tak musejí pracovat i za chybějící kolegy a díky tomu pracují často v extrémních podmínkách, s velkou zátěží a stresem. Situace je velmi složitá a vážná. Odchází dlouholetí zkušení zaměstnanci a tím dochází k personální destabilizaci podniku. Česká pošta stojí na lidské práci, a ta musí být ve slušné společnosti řádně oceněna.
Zákon o poštovních službách ukládá České poště zajištění základních poštovních služeb i v těch nejodlehlejších vesnicích a městech, ale náklady na tyto veřejné služby hradí Česká pošta z velké části sama. Na veřejné služby jako je železniční a autobusová doprava, poskytuje stát prostředky v řádech miliard korun, zatímco poštovní služby jsou v tomto ohledu výrazně zanedbávané. Stát musí tuto nerovnováhu v přístupu k veřejné službě urychleně napravit. Chceme i nadále poskytovat kvalitní služby, ale za slušné mzdy a v odpovídajících podmínkách! Jsme zaměstnanci státního podniku, jsme vizitkou státu a pevně doufáme, že zástupci státu chtějí, aby poštovní služby byly poskytovány kvalitně, prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují v dobrých podmínkách.
Vyzýváme Vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu PČR a Senát PČR, aby se vážně zabývaly úhradou nákladů na základní poštovní služby. Nyní se připravuje novela poštovního zákona a my žádáme spravedlivou úhradu nákladů od státu, tedy více peněz, aby byly prostředky především na mzdy, ale také na nezbytný rozvoj státního podniku Česká pošta, největšího zaměstnavatele v zemi a strategického partnera státu.

Pošťáci pracují pro občany našeho státu! Zasloužíme si lepší mzdy i pracovní podmínky!