Seminář BOZP v Berouně

Každoroční seminář BOZP v Berouně – nové informace z oblasti legislativy, rozsáhlá fotodokumentace z kontrol inspektorů BOZP. Velmi zajímavá přednáška o požární ochraně a krizovém řízení kpt. Černého, kdy jsme si mohli vyzkoušet použití automatického externího defibrilátoru (AED), nebojte se, funguje to, jen podle instrukcí nalepíte defibrilační elektrody (https://www.prpom.cz/resuscitace-s-pouzitim-aed/)… tak zase příští rok