Zkušební doba

Při zavírání pracovní smlouvy může být písemně sjednána zkušební doba. Její délka nesmí být delší než tři měsíce pod sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. U vedoucích zaměstnanců může být sjednána zkušební doba v délce šesti měsíců po sobě jdoucích.

Zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den, který byl ujednán jako den nástupu do práce a nesmí být dodatečně prodlužována.

V případě, že zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, tak se zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci a o dobu dovolené.

Příklad: Pracovní poměr je uzavřen od 1.3 a zkušební doba je sjednána v délce tří měsíců. Zkušební doba uplyne dnem 31. 5. V době od 24. 5 do 27.5. má zaměstnanec dovolenou. Po dobu čerpání dovolené (4 dny) zaměstnanec nekoná práci. Zkušební doba se prodlouží o čtyři dny a skončí 4.6.