Dotaz: změna druhu práce na dohodu na dobu určitou

Dotaz: Dodatkem k pracovní smlouvě mi byl změněn druh práce po dobu mateřské a rodičovské dovolené mé kolegyně nejdéle od 30. 6. 2015. V pracovní smlouvě jsem měla druh práce – přepážkový pracovník. Nyní pracuji na pozici – přepážkový pracovník – specialista. Musím se zaměstnavatelem znovu k datu 30. 6. 2015 uzavírat dodatek k pracovní smlouvě?

Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem uzavírá dodatek k pracovní smlouvě, činí vždy po vzájemné dohodě. Z informací, které ve svém dotazu uvádíte, vyplývá následující. Se zaměstnavatelem jste se dohodla, že po určitou dobu, tj. po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené Vaší kolegyně, nejdéle však do data 30. 6. 2015, budete konat práci přepážkový pracovník – specialista. Po uplynutí doby, na kterou je změna druhu práce sjednána, není nutné uzavírat žádné dodatky k pracovní smlouvě. Změna pracovní smlouvy je sjednána na dobu určitou a po jejím uplynutí se vrátíte na svou původní pracovní pozici. Pokud by Vám zaměstnavatel předložil text dalšího dodatku, doporučuji se poradit, než takový dodatek podepíšete.