Dotaz – V současné době mi končí pracovní poměr u zaměstnavatele a vznikl mi od začátku letošního roku nárok na dovolenou. Co se stane, pokud dovolenou nevyčerpám do doby ukončení pracovního poměru?

Odpověď na Váš dotaz je následující. Pokud zaměstnanec do skončení pracovního poměru nevyčerpá dovolenou, na kterou mu vznikl nárok, má zaměstnavatel povinnost ji tzv. proplatit. Zákoník práce v ust. § 222 odst. 2 zcela jasně říká, že zaměstnanci přísluší náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

Obecně platí, že dovolenou je třeba zaměstnanci poskytnout, jakožto dobu odpočinku. Za dobu čerpání dovolené zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Čerpal-li zaměstnanec dovolenou ve větším rozsahu, než mu v kalendářním roce příslušel dle doby trvání pracovního poměru, je povinen náhradu mzdy, která mu za dobu takto nad rámec čerpané dovolené byla poskytnuta, zaměstnavateli vrátit. Toto však není Váš případ. Zaměstnavatel Vám s poslední výplatou mzdy vyplatí náhradu za nevyčerpanou dovolenou.