Dotaz: Pracovní cesta

Dotaz: Zaměstnavatel mne vyslal na pracovní cestu, která trvala od 6.15 do 18.00 hodin, a to včetně cesty do místa konání pracovní schůzky a následného jednání. Samotná cesta do místa konání a následná cesta zpět mi dohromady trvala tři hodiny. Je tato doba, tyto tři hodiny, započítávána do pracovní doby? Zaměstnavatel mi tvrdí, že tuto dobu mi nezapočítá do odpracované doby. Je tento postup zaměstnavatele správný? Moje pracovní doba je pravidelná a je stanovena od 7.30 do 16.00 hodin.

 

Pro nalezení správné odpovědi na Váš dotaz je nutné si nejdříve vysvětlit definici pracovní cesty. Zákoník práce definuje pracovní cestu jako časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. V praxi se často setkávám s názorem, že celá doba strávená na pracovní cestě je pracovní dobou, a pokud přesáhne takto strávená doba stanovenou týdenní pracovní dobu, jedná se o práci přesčas. S takovýmto zjednodušujícím názorem není možné souhlasit. Pro vysvětlení a lepší pochopení uvedu schéma průběhu Vaší pracovní cesty. Zde uvedená odpověď vychází z údajů, které jste sdělil ve svém dotazu.

Pracovní cestu je nutné rozdělit do několika úseků:

Úsek od 6:15 do 7:45 je doba, která zahrnuje cestu dopravním prostředkem do cíle pracovní cesty. Z toho doba od 6:15 do 7:30 je dobou strávenou na pracovní cestě mimo rozvrženou pracovní dobu, při které nedošlo k výkonu práce a tato se do pracovní doby nezapočítává. Na druhé straně úsek od 7:30 do 7:45 je doba, která již do pracovní doby spadá, ale zaměstnanec neplní pracovní úkoly, jedná se tedy o překážku na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nekrátí.

Úsek od 7:45 do 16:30 je dobou strávenou na pracovní cestě, při které dochází k výkonu práce a tato doba koresponduje s rozvrhem Vaší pracovní doby a v tomto konkrétním případě ji o půl hodiny překračuje, tzn., že doba od 16:00 do 16:30 je prací přesčas.

Úsek od 16:30 do 18:00 zahrnuje cestu zpět a tuto dobu je nutné považovat za dobu strávenou na pracovní cestě mimo rozvrženou pracovní dobu, která se do pracovní doby nezapočítává, zde se nejedná o práci přesčas.

Z uvedeného časového schématu Vaší pracovní cesty je zřejmé, že zaměstnavatel neměl zcela pravdu, když uvedl, že dobu, kterou jste strávil přepravou do místa konání pracovní cesty a zpět, Vám nezahrne do odpracované doby. Zaměstnavatel by měl postupovat při hodnocení, jaká doba byla zaměstnancem strávená na pracovní cestě vždy individuálně. Každou pracovní cestu je nutné posuzovat ve vztahu k rozvržené délce směny zaměstnance, neboť zaměstnavatel má povinnost rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu a určit začátek a konec pracovní směny, právě pro případ, že je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu.