Dotaz: Můj syn navštěvuje devátou třídu základní školy, je mu 15 let a chce si najít brigádu. Může uzavřít pracovní smlouvu? Potřebuje k tomu souhlas rodičů. Jak má postupovat?

Do konce roku 2013 tuto problematiku upravoval zákoník práce. Nyní nalezneme odpověď v Novém občanském zákoníku. Konkrétně v jeho ustanovení § 35 odst. 1.

Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce. Z uvedené dikce zákona plyne, že nezletilý může uzavřít pracovní poměr nebo dohody konané mimo pracovní poměr až po ukončení povinné školí docházky. Pokud Váš syn uzavře pracovní smlouvu před tím, než dokončí devátou třídu základní školy, nebude takováto pracovní smlouva platně uzavřena. Váš syn musí počkat na ukončení školní docházky. Po té může platně navázat pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem. Váš souhlas s uzavřením pracovní smlouvy není nutný. Zákon takovou podmínku nemá.