Dotaz: nárok na nemocenskou po ukončení pracovního poměru

Dotaz: Dne 29.2.2016 skončil můj pracovní poměr k zaměstnavateli. Dne 4.3.2016 jsem onemocněla, tedy jsem v pracovní neschopnosti. Mám nárok na nemocenskou?

Vzhledem k tomu, že váš pracovní poměr již skončil, nevznikne vám nárok na náhradu mzdy podle zákoníku práce (ust. § 192 ZP), tj., kdy prvních 14 dnů nemoci dostává zaměstnanec náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Jelikož vaše pracovní neschopnost vznikla v tzv. ochranné lhůtě po zániku pojištění, máte však nárok na dávky nemocenského, které vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Tato dávka vám náleží od patnáctého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, Ochranná lhůta činí v souladu se zákonem o nemocenském pojištění sedm kalendářních dnů. Pokud by pojištění trvalo kratší dobu, činila by ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů trvalo pojištění. Vznikla-li vaše pracovní neschopnost čtvrtý den pod skončení pracovního poměru, stalo se tak v ochranné lhůtě. Nárok na nemocenskou od 15. dne nemoci v tomto případě mít budete. Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti i v ochranné době předáte svému bývalému zaměstnavateli. Váš bývalý zaměstnavatel je v souladu se zákonem o nemocenském pojištěn povinen rozhodnutí přijmout a neprodleně jej spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat okresní správě sociálního zabezpečení.