Být členem odborů je důležité

ODBORY JSOU VÝZNAMNOU SPOLEČENSKOU ORGANIZACÍ

ODBORY HÁJÍ ZÁJMY ZAMĚSTNANCŮ

ODBORY VYJEDNÁVAJÍ LEPŠÍ SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ

ODBORY ZLEPŠUJÍ KVALITU ŽIVOTA VŠECH OBČANŮ, RODIN, MLADÝCH I DŮCHODCŮ