Setkání předsedů a členů výborů TELCO

Jednali jsme o situaci ve společnosti O2 a Cetin, informace jsme dostali přímo od vedení společností.
Jaké jsou výhody členství v odborech a novinky z oblasti zaměstnanosti a sociální.
Zítra nás čeká pracovní právo.
Vše se dozvíte od vašich zástupců 🙂