Jednání zastupitelstva

Na dnešním jednání Zastupitelstva OS ZPTNS jsme se zabývali aktuální situací v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, byla přednesena zpráva o činnosti a schválena zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu v roce 2016.
Více se dozvíte od členů zastupitelstva z vašeho regionu 🙂