Česká pošta: Jednání se zaměstnavatelem

Na jednání jsme dostali informace o hospodaření firmy za III Q 2018, informace z oblasti personální, vývoj zaměstnanosti, statistiky přesčasové a nadúvazkové práce, čerpání dovolené a vývoj nemocnosti. Dozvěděli jsme aktuální informace o zabezpečení vánočního provozu od ředitele M. Vránka a O. Tuleje v DOM i DPL.
Jednání o kolektivní smlouvě, tedy o pracovních podmínkách 30 000 pošťáků, je odblokováno. Bohužel je na jednání o nové kolektivní smlouvě do konce roku málo času, a tak podporujeme návrh zaměstnavatele na prodloužení současné kolektivní smlouvy s tím, že by vyjednávání o nové kolektivní smlouvě začala co nejdříve.
Jednání o mzdách proběhne samostatně!
Podrobnější informace se dozvíte od svých regionálních zástupců