23. jednání P KOV České pošty

Stále neobsazená pracovní místa! Zaměstnanci jsou přetíženi, změna organizace práce nemůže chybějící kolegy nahradit. Nezbytná je přesná evidence pracovní doby, jen tak je přesčasovou práci možné zaplatit. Problematika BOZP a kontroly svazových inspektorů – jejich činnost přináší zlepšení na mnoha pracovištích.
Kolektivního vyjednávání stále nezačalo, blokace jednání pokračuje ze strany některých odborových organizací. Jednáme soustavně se zaměstnavatelem v rámci sociálního dialogu, jde o mzdové a pracovní podmínky 30 000 pošťáků. Prioritou je mzdový růst v roce 2019.
Navrhujeme další odměny za vánoční provoz pro ty, kteří je v rámci cca 20 000 provozních zaměstnanců nedostanou. Znovu jsme projednávali podmínky poskytnutí odměny.
Hostem jednání byl personální ředitel Ivan Feninec a Rafael Ferenc. Řešili jsme personální situaci, mzdové a pracovní podmínky zaměstnanců, kolektivní smlouvu a benefity z ní vyplývající. Také přípravu na vánoční provoz.
Naše Petice za spravedlivou úhradu základních poštovních služeb bude projednávána Senátem PČR dne 15. listopadu!
Potřebujeme, aby stát zaplatil co má. Jeden a půl miliardy korun je minimum za ztrátové základní služby, které musíme podle zákona poskytovat!
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu