21. jednání P KOV České pošty

Hlavním bodem dnešního jednání byla stále velmi kritická situace, kdy chybí mnoho zaměstnanců. Přetížení zaměstnanců, organizace práce, evidence pracovní doby a mzdy za odvedenou práci jsou hlavními problémy.
Zabývali jsme se návrhem kolektivní smlouvy, kterou odborům předložil zaměstnavatel. Vyjednávání bude hodně problematické, ale věřím, že kolektivní smlouvu s významným růstem mezd uzavřeme. Jde přece o 30 000 pošťáků, kteří si zaslouží spravedlivé mzdy za svoji velmi těžkou práci!
Dále jsme se zabývali dílčími organizačními změnami, kdy se jedná o navýšení počtu pracovních pozic např. v souvislosti se zásilkami z Číny.
Hostem dnešního jednání byl personální ředitel Ivan Feninec a Rafael Ferenc. Řešili jsme personální situaci a motivaci zaměstnanců. Příprava na vánoční provoz – jde především o odměny pro kmenové zaměstnance za toto náročné období, nejedná se jen o získání brigádníků.
Petice – zatím nevíme termín projednání v Senátu – potřebujeme, aby stát zaplatil co má. Jeden a půl miliardy korun je minimum za ztrátové základní služby, které musíme podle zákona poskytovat!
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂