Jednání o mzdách pro rok 2018 bylo oficiálně zahájeno

Pošťáci si zaslouží lepší mzdy!

Stát musí uhradit náklady na základní poštovní služby, aby Česká pošta měla finanční prostředky na zvýšení mezd zaměstnanců, na zlepšení pracovního prostředí a rozvoj technologií!

Do jednání jsme v dohodě s ostatními odborovými organizacemi vstoupili s cílem navýšení tarifních mezd o 10 %.

Navýšení tarifních mezd se musí týkat všech profesí a všech typových pozic.

Jednat budeme o zachování výdělkové úrovně roku 2017 v prvním čtvrtletí roku 2018.
Jednat budeme o snížení podílu výkonové mzdy!
Jednat budeme o zaručených úrovních mzdy v jednotlivých tarifních stupních v návaznosti na minimální mzdu 12 200 Kč.
Jednat budeme o zvýšení hodnoty stravenek.
Podrobnosti se dozvíte od svých zástupců v P KOV České pošty 🙂