Veřejné slyšení Senátu PČR na téma „Poštovní služby pro stát, nebo pro společnost?“

Senátor Jiří Carbol byl iniciátorem veřejného slyšení na téma poštovních služeb. S panem senátorem jsme spolupracovali při projednávání naší petice, kdy dělal zpravodaje.
Během slyšení vystoupili zástupci obou komor parlamentu, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, České pošty, samospráv, ČTÚ i OS ZPTNS.
Na jednání zaznělo:
Připomenutí, že Česká pošta je součást kritické infrastruktury státu a zajišťuje řadu unikátních služeb, v tom je nenahraditelná.
Pochvala a připomenutí Czech POINT, ale také zaznělo, že je to projekt, který byl uveden před třinácti lety.
Koncepce a strategie, kdy vázne realizace. A to není jenom věcí pošty, je to spíš zase celá státní správa. Sama Česká pošta prochází velkou transformací, změnami, které často vyvolávají velké diskuze. Často změny směřují k rozšíření služeb pro stát. Proměny směřují hlavně k tomu, aby se dokázalo rozlišit mezi veřejnou službou a komerční částí. S tím také souvisí platby od státu, kompenzace nákladů na univerzální službu a notifikační proces EK.
Poděkování zaměstnancům České pošty za práci v době nouzového stavu.
Důraz na lepší odměňování pracovníků České pošty
Očekávaná proměna právního rámce z hlediska evropské legislativy „Poštovní směrnice“
Licence pro základní poštovní služby 2023, příprava výběrového řízení.
Digitalizace a potřeba nových služeb
Důležitá diskuze o veřejných službách 👍