SÚIP – Výsledky kontrolních akcí za rok 2020

 

Státní úřad inspekce práce vydal Roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí za rok 2020.

Zde se mimo jiné dozvíte o kontrolní činnosti v oblasti pracovněprávních vztahů nebo v oblasti zaměstnanosti.

Konkrétně se jedná například o odměňování, dodržování minimální mzdy, rovné zacházení a pracovní podmínky zaměstnanců.

 

Celá zpráva je k dispozici po kliknutí zde: SÚIP – Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí (2020)