Dotaz: Podpis nové pracovní smlouvy na dobu určitou s opakováním zkušební doby

Dotaz: Se zaměstnavatelem jsem uzavřel pracovní smlouvu na dobu určitou, ve které byla sjednána zkušební doba. Pracovní poměr měl skončit 28. února 2018. Před ukončením pracovní smlouvy mi zaměstnavatel předložil k podpisu novou smlouvu na dobu určitou s datem nástupu k 1. 3. 2018. V této smlouvě je opět sjednána zkušební doba. Pracovní smlouvu jsem podepsal. Jedná se o stejnou pracovní pozici, stejné místo výkonu práce. Může takto zaměstnavatel postupovat, může neustále sjednávat zkušební dobu? Tento postup zaměstnavatele je pro mne nevýhodný. Je takto uzavřená pracovní smlouva platná?

Zákoník práce tuto situaci, konkrétně sjednání zkušební doby při opakovaném sjednání pracovního poměru na dobu určitou, výslovně neřeší. Smyslem institutu zkušební doby je, aby si smluvní strany pracovního poměru vyzkoušely a ověřily, zda jejich pracovněprávní vztah odpovídá jejich očekávání. Váš nově navázaný pracovněprávní vztah bezprostředně navazuje na předchozí pracovněprávní vztah, čímž dochází vlastně k prodloužení původního pracovního poměru. Mám za to, že ujednání o zkušební době v nově uzavřené pracovní smlouvě by mohl soud posoudit jako neplatné, neboť takovéto ujednání je proti smyslu zákona. Neplatnost právních jednání vždy však posuzuje pouze příslušný soud, který rozhoduje na základě podané žaloby. Je-li sjednána zkušební doba, může zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Pokud by k takové situaci došlo a zaměstnavatel by sjednání zkušební doby využil pro ukončení pracovního poměru, musel by se zaměstnanec proti takovému jednání bránit podáním žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Pro úplnost uvádím, že pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Obecně lze ke sjednání zkušební doby říci, že nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje. Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Klára Holubová

právní servis OS ZPTNS