Exekuce – exekuční srážky přípustné z odměny o provedení práce

Vcelku nenápadnou změnou občanského soudního řádu, jež je účinná od 1. 9. 2015, jsou nově přípustné exekuční srážky i z odměny z dohody o provedení práce. V předchozí právní úpravě byl nejdříve uveden výslovný zákaz exekuční srážky z odměny z dohody o provedení práce. Poté ve výčtu příjmů podléhajících srážkám při výkonu rozhodnutí, odměna z dohody o provedení práce uvedena nebyla. Z tohoto důvodu byly srážky z odměny z dohody o provedení práce nepřípustné.

Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy se použije na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, nově tedy i z odměny o provedení práce, z odměny z pracovní nebo služební pohotovosti, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově.

Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou: (i) náhrada mzdy nebo platu, (ii) nemocenské, (iii) peněžitá pomoc v mateřství, (iv) důchody, (v) stipendia, (vi) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, (vii) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání, (viii) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním, (ix) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta, (x) dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku.

Nově se exekučními srážkami postihuje (i) výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, (ii) příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.