Dotaz: Pracovní úraz

Dotaz: V říjnu 2012 se mi stal pracovní úraz. Zaměstnavatel tuto skutečnost uznal a sepsal se mnou záznam o pracovním úrazu. Od té doby jsem nemocná a pobírám nemocenskou. Jsem samoživitelka se dvěma dětmi a nemocenská mi nestačí na pokrytí životních nákladů. Jaké mám nároky, když se mi stal pracovní úraz.

 

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, poskytnou zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.

Ve Vašem případě, když jste z důvodu pracovního úrazu byla uznána dočasně práce neschopnou a pobíráte nemocenskou, máte nárok po dobu pracovní neschopnosti na náhradu za ztrátu na výdělku, a to podle ustanovení § 370 zákoníku práce.

V tomto ustanovení zákoníku práce je stanoveno, že náhrada za ztrátu na výdělku přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem po dobu 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a plnou výší nemocenské. Tuto náhradu dostanete i za první 3 kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti, kdy náhrada mzdy při běžné neschopnosti zaměstnanci nepřísluší. Zjednodušeně lze říci, že zaměstnavatel má povinnost Vám doplatit rozdíl mezi průměrným výdělkem, který jste měla před utrpěním pracovního úrazu, a Vaším současným příjmem plynoucím z nemocenské.

V případě, že zaměstnavatel s Vámi dosud neprojednal způsob poskytnutí náhrad z důvodu utrpění pracovního úrazu, doporučuji Vám obrátit se písemně na zaměstnavatele a vyzvat ho k poskytnutí plnění. Současně doporučuji obrátit se na příslušnou odborovou organizaci, která Vám poskytne pomoc při komunikaci se zaměstnavatelem.