Dotaz – Je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při ukončení pracovního poměru zápočtový list a může zaměstnavatel podmiňovat jeho vydání splněním podmínek?

Z Vašeho dohozu není zcela patrné, čím zaměstnavatel podmiňuje vydání zápočtového listu, tzv. potvrzení o zaměstnání. Zaměstnavatel nesmí vydání potvrzení o zaměstnání ničím podmiňovat. V souladu se zákoníkem práce má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci při ukončení pracovního poměru toto potvrzení vydat. Takovýmto jednáním Vám zaměstnavatel může způsobit i škodu. Tato škoda bude spočívat v tom, že vás nezaměstná jiný zaměstnavatel, a to právě s ohledem na nepředložení potvrzení o zaměstnání. Škodu by v tomto případě představoval ušlý výdělek, kterého byste dosahoval u nového zaměstnavatele. Pro jednání se zaměstnavatelem doporučuji v tomto případě požádat o pomoc odborovou organizaci.