Setkání zaměstnanců s vedením České pošty

Dnes proběhlo setkání cca 800 zaměstnanců s vedením. Generální ředitel Roman Knap hovořil o aktuální ekonomické situaci, adekvátní úhradě nákladů univerzální služby státem, nutnosti stabilizace podniku a zaměstnanců, novém obchodním přístupu, nutnosti inovace oblasti informačních technologií a modernizaci logistiky. Nová organizační struktura podniku bude představena v březnu a měla by být realizována od 1. června 2019.
Zazněly informace o personální oblasti, odměně za první čtvrtletí, zvýšení mezd od 1. 4. 2019, snížení podílu variabilní složky mzdy a aktivitách v oblasti vzdělávání.
Na podrobnější informace se zeptejte svých kolegů