Setkání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem

Dnes jsme jednali s ministrem vnitra o situaci zaměstnanců České pošty. Nízké mzdy a nevyhovující pracovní podmínky, to je důsledek dlouhodobých vnitřních úspor, aby byly pokryty náklady ztrátových základních poštovních služeb.
Ministr vnitra vyslovil podporu našich požadavků na spravedlivou úhradu základních poštovních služeb. Vnímá kritickou situaci státního podniku i zaměstnanců.
Potřebujeme urychlené řešení!