Příspěvek pro zaměstnance „Izolačka“

Izolačka

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Hlavním účelem je nešířit vir. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů.

Nejčastější otázky a odpovědi

Od kdy bude Izolačka platit?

Izolačka bude platit zpětně od 1. března do 30. dubna.

Pro koho bude Izolačka platit

Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné), a to po dobu prvních 14 kalendářních dní. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.

Izolačka se nevztahuje na zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou návratu z pracovní či služební cesty.

Musím si zaměstnanec o Izolačku požádat?

Ne, dostane ji automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci a samozřejmě mít od lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu či správnou diagnózu nemoci, ze které vyplývá izolace. Izolačku pak obdrží v následující výplatě.

Co musí dělat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu na sociální. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Informace o vystavení i následném ukončení karantény nebo izolace u svého zaměstnance získá zaměstnavatel v řádu několika hodin od jejího zahájení přes eNeschopenku.

Bude Izolačka podléhat exekuci?

Izolačka nebude podléhat exekuci, ani soudnímu výkonu rozhodnutí, a ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky.

Jak se bude karanténa či izolace kontrolovat?

Dodržování nařízené karantény či izolace budou provádět orgány hygieny, které mohou při nedodržení podmínek ukládat i pokuty.

https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka