Pošťáci pracují také pro stát!

Doručujeme pět dnů v týdnu do poslední zapadlé vesničky, máme i malinké, naprosto ztrátové poštovní pobočky, aby vůbec v obci fungoval úřad.
Pošta je veřejná služba pro občany celé republiky a není to jen o poštovních službách. Často je poštovní doručovatelka jediným člověkem, který zajišťuje spojení se světem.
To všechno stojí peníze. Na mzdy, energie, vybavení, automobily a složitou logistiku. Česká pošta od roku 2013 šetří na investicích, šetří na mzdách zaměstnanců, šetří na obnově vybavení, na nových technologiích.
Nedostatečné finance řešíme celé období po liberalizaci trhu poštovních služeb a uložení povinnosti zajištění základních poštovních služeb České poště na základě zákona o poštovních službách.
Na veřejné služby jako je vlaková a autobusová doprava dává stát mnoho peněz a poštovní služby jsou stejně důležité.
Nyní se připravuje novela poštovního zákona a my budeme znovu požadovat spravedlivou úhradu nákladů od státu, tedy více peněz, aby byly peníze především na mzdy.
S vládou i s ministry jednáme stále, podařilo se nám vyjednat 500 milionů korun navíc na mzdy pošťáků, letos z této částky bude vyplaceno 200 milionů. Ve výplatě za měsíc říjen dostanete druhou mimořádnou odměnu z těchto peněz.
V jednáních budeme pokračovat na všech úrovních. S poslanci, kteří schvalují zákon, s vládou i s jednotlivými ministry, aby se situace na poště zlepšila.
Pošťáci si zaslouží lepší mzdy, lepší pracovní prostředí a kvalitní vybavení pro práci!
Podnikový výbor České pošty OS ZPTNS pro to udělá maximum.

Jindřiška Budweiserová
předsedkyně P KOV České pošty a OS ZPTNS