Petice za zachování veřejných poštovních služeb

  • Petice za zachování veřejných poštovních služeb – byla předmětem jednání pléna Senátu PČR dne 21. 6. 2023. Projednání problematiky poštovních služeb, poštovní licence a situace České pošty se konalo za účasti zástupců České pošty, MV, MPO, MF a ČTÚ. Shodně zaznívala potřeba jasně definovat státem požadované poštovní služby a systém jejich úhrady. Senát shledal petici jako důvodnou a v usnesení doporučil a navrhl důležité kroky pro budoucnost České pošty a jejich zaměstnanců. Bohužel během projednávání byl senátorem Zdeňkem Nytrou zpochybněn navržený bod usnesení týkající se růstu mezd pošťáků.
  • V Senátu výbor pod vedením senátorky Ing. J. Vítkové připravuje jednání na plénu včetně usnesení, ve kterém mimo jiné doporučuje Ministerstvu vnitra řešit záležitost finančního ohrožení pošty.
  • Senát k naší petici přijal usnesení