Petice za zachování veřejných poštovních služeb

  • Petice za zachování veřejné poštovní služby byla předána ministrovi vnitra V. Rakušanovi, za účasti zástupců odborů a předsedy dozorčí rady ČP. Pan ministr byl opětovně seznámen se situací České pošty, nutností nastavit férový systém pro poskytování základních poštovních služeb. Dopady špatně legislativou nastavených podmínek mají dopady na zaměstnance, jejich mzdové a pracovní podmínky, ale také na kvalitní služby pro občany. Jeho reakcí byl příslib urychlené politické debaty o poštovních službách a následné kroky v rámci příslušné legislativy
  • Předsedkyně P KOV v PS ČR a jednala s členem petičního výboru Ing. T. Müllerem zpravodajem k Petici za zachování veřejných poštovních služeb
  • Schůze Petičního výboru měla být 28. 2. 2023. Vzhledem k tomu, že se tento den bude hlasovat o důchodové reformě, termín se přesouvá, na termín Veřejného slyšení dne 14. 3. 2023 v PS ČR