Petice za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

Dnes (19.3.2018) jsme předali premiérovi Andreji Babišovi za přítomnosti ministra vnitra Lubomíra Metnara „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“, kterou podepsalo 13 891 zaměstnanců České pošty a občanů České republiky.
Česká pošta má zákonem uložené povinnosti, které vzhledem k rozsahu a vysokým nákladům jsou velkou ekonomickou zátěží. Náklady ročně přesahují dvě miliardy korun, ale stát přispívá maximálně čtvrtinou. Česká pošta tak tyto ekonomicky nevýhodné služby hradí z velké části sama. To znamená neustálé hledání úspor ve všech oblastech. Nejvíce nedostatek peněz pociťují zaměstnanci, kteří pracují za nízké mzdy a často ve špatných pracovních podmínkách.
Česká pošta působí v plně konkurenčním prostředí a služby uložené státem jsou ztrátové. Česká pošta státem objednané služby plní, ale náklady z velké části nese sama. Především z těchto důvodů nemá dostatečné finanční prostředky na spravedlivé a adekvátní mzdy, na zlepšování pracovního prostředí a vybavení, ani na investiční aktivity a technologický rozvoj.
Mzdy většiny zaměstnanců České pošty jsou hluboko pod úrovní mezd v národním hospodářství, přestože za poslední tři roky mzdy zaměstnanců rostly cca o 13 %. Průměrná mzda v národním hospodářství v roce 2017 byla cca 29 500 Kč, zatímco u České pošty jen necelých 24 000 Kč. Nutno říci, že průměrné mzdy dosáhne jen málo zaměstnanců, a jejich převážná část pracuje za méně než 20 000 Kč.
Pro zaměstnance České pošty je nezbytné, aby stát spravedlivě přistupoval k poštovním službám obdobně jako k službám v autobusové a železniční dopravě a hradil také náklady na základní poštovní služby. Stávající výše limitu úhrady čistých nákladů na základní poštovní služby stanovená zákonem je nedostatečná a neporovnatelná s jinými odvětvími. Základní poštovní služby max. 0,5 mld. Kč, Správa železniční a dopravní cesty 13 mld. Kč, České dráhy 14 mld. Kč, autobusoví dopravci 4,5 mld. Kč ročně. Pro změnu této situace je nezbytná úprava zákona o poštovních službách.
Petici sestavil Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb zastupuje téměř 9 000 členů odborů v řadách zaměstnanců České pošty a hájí zájmy všech zaměstnanců. Je adresovaná Poslanecké sněmovně PČR, Senátu PČR a Vládě ČR.
Premiéra jsme informovali o nutnosti změny přístupu státu k poštovním službám, protože pošta je leckdy posledním kontaktem se státní správou především na venkově a má tak nezastupitelnou funkci.
Věříme, že se oslovené instituce budou úhradou nákladů na základní poštovní služby vážně zabývat, aby byly finanční prostředky především na mzdy, ale také na nezbytný rozvoj státního podniku Česká pošta, největšího zaměstnavatele v zemi a strategického partnera státu. Poštovní služby musí být poskytovány kvalitně, prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují v dobrých podmínkách.
Pošťáci pracují pro občany našeho státu! Zaslouží si lepší mzdy i pracovní podmínky!