Petice proti propouštění bez udání důvodu

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu.
Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV). Propouštění bez udání důvodu otevírá dveře např. k posílení diskriminace na trhu práce, vyhazování z politických či dalších důvodů a celkově nepřijatelně ohrožuje postavení zaměstnanců a zvyšuje jejich nejistotu. V současné době zákoník práce umožňuje propustit zaměstnance, který špatně vykonává svoji práci nebo porušuje pracovní kázeň. Lze také propustit zaměstnance v důsledku opodstatněného zrušení pracovního místa. Poctivý zaměstnavatel nepotřebuje další úpravy zákoníku práce. Potřebuje je zaměstnavatel, který chce lidi vyhazovat z osobních důvodů – kvůli antipatiím, odlišným politickým názorům, sexuální orientaci, etnicitě nebo plánovanému založení rodiny ze strany zaměstnance.

ČMKOS připravila petici, potřebujeme získat co nejvíce podpisů, abychom tomu zabránili.

Petice ke stažení zde

Petici můžete podepsat elektronicky na tomto odkazu

Všechny informace jsou též na petice.cmkos.cz