Kalendář událostí

20. dubna 2017 – 2. jednání Zastupitelstva
 • Zpráva o činnosti od 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok 2016
26. ledna 2017 – 1. jednání Zastupitelstva
 • Jednací řád Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Zpráva o činnosti OS ZPTNS
 • Rozpočet OS ZPTNS na rok 2017
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Volba členů Sněmu ČMKOS
 • ZPTNS na rok 2017
7. června 2017 – 3. jednání Rady
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Aktuální informace
15. března 2017 – 2. jednání Rady
 • Informace o stavu členské základny k 1. 1. 2017
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok 2016
 • Příprava 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
18. ledna 2017 – 1. jednání Rady
 • Jednací řád Rady OS ZPTNS
 • Volba statutárního zástupce předsedy OS ZPTNS
 • Pověření dvou členů Rady OS ZPTNS členstvím v komisi pro správu Stávkového fondu OS ZPTNS
 • Návrh Rozpočtu OS ZPTNS pro rok 2017
 • Finanční řád OS ZPTNS
 • Příprava 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Plán práce BOZP OS ZPTNS pro rok 2017
 • Harmonogram jednání a hlavní projednávané problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2017
1 2