Kalendář událostí

13. a 14. září 2017 – 4. jednání Rady
 • Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Rady OS ZPTNS
 • Seznámení s hospodařením a čerpáním rozpočtu OS ZPTNS za I. pololetí 2017
 • Rada vzala na vědomí aktuální odborové informace, informace o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání a dále informace o základních organizacích OS ZPTNS
23. listopadu 2017 – 3. jednání Zastupitelstva
 • Zpráva o činnosti od 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Rozpočet OS ZPTNS na rok 2018
 • Harmonogram jednání a hlavní projednávané problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2018
20. dubna 2017 – 2. jednání Zastupitelstva
 • Zpráva o činnosti od 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok 2016
26. ledna 2017 – 1. jednání Zastupitelstva
 • Jednací řád Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Zpráva o činnosti OS ZPTNS
 • Rozpočet OS ZPTNS na rok 2017
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Volba členů Sněmu ČMKOS
 • ZPTNS na rok 2017
7. června 2017 – 3. jednání Rady
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Aktuální informace
15. března 2017 – 2. jednání Rady
 • Informace o stavu členské základny k 1. 1. 2017
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Čerpání rozpočtu OS ZPTNS za rok 2016
 • Příprava 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
18. ledna 2017 – 1. jednání Rady
 • Jednací řád Rady OS ZPTNS
 • Volba statutárního zástupce předsedy OS ZPTNS
 • Pověření dvou členů Rady OS ZPTNS členstvím v komisi pro správu Stávkového fondu OS ZPTNS
 • Návrh Rozpočtu OS ZPTNS pro rok 2017
 • Finanční řád OS ZPTNS
 • Příprava 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 • Informace o kolektivním vyjednávání a sociálním dialogu
 • Plán práce BOZP OS ZPTNS pro rok 2017
 • Harmonogram jednání a hlavní projednávané problematika Rady a Zastupitelstva OS ZPTNS na rok 2017
Rok 2018

JEDNÁNÍ P KOV
29. ledna 2018
26. února 2018
26. března 2018
23. dubna 2018
21. a 22. května 2018 

 1. června 2018
  30. července 2018
  27. srpna 2018 
 2. září 2018 
 3. října 2018
 4. listopadu 2018 
 5. prosince 2018 – Aktiv předsedů 
 6. prosince 2018

 

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
14. března 2018 – 6. jednání Rady OS ZPTNS 

 1. června 2018– 7. jednání Rady OS ZPTNS
  12. – 13. září 2018 – 8. jednání Rady OS ZPTNS
  14. listopadu 2018 – 9. jednání Rady OS ZPTNS

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:

 1. dubna 2018– 4. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS 
 2. listopadu 2018– 5. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
Rok 2017

JEDNÁNÍ P KOV
30. ledna 2017
27. února 2017
27. března 2017
24. dubna 2017
24. a 25. května 2017 

 1. června 2017
  31. července 2017
  28. srpna 2017 
 2. září 2017 
 3. října 2017
 4. listopadu 2017 
 5. prosince 2017 – Aktiv předsedů 
 6. prosince 2017

 

JEDNÁNÍ RADY OS ZPTNS:
18. ledna 2017 – 1. jednání Rady OS ZPTNS

 1. března 2017– 2. jednání Rady OS ZPTNS 
 2. června 2017– 3. jednání Rady OS ZPTNS
  13. – 14. září 2017 – 4. jednání Rady OS ZPTNS
    8. listopadu 2017 – 5. jednání Rady OS ZPTNS

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OS ZPTNS:

 1. ledna 2017– 1. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
 2. dubna 2017– 2. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS 
 3. listopadu 2017– 3. jednání Zastupitelstva OS ZPTNS
1 2