Jednání se zaměstnavatelem – Česká pošta

Dnešní jednání proběhlo za účasti generálního ředitele. Proběhla informace o financování univerzální služby. Od ředitelů DPL a PS jsme se dozvěděli aktuální informace z provozu. Podrobnosti o dosavadních platbách za univerzální službu nám vysvětlil finanční ředitel.
Dostali jsme informace o hospodaření firmy a z oblasti personální.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo dohodnutí výplaty mimořádné odměny. Všichni tarifní zaměstnanci dostanou mimořádnou odměnu v červenci a říjnu letošního roku celkem 200 milionů korun včetně odvodů.
Podrobnější informace se dozvíte od svých zástupců 🙂