Jednání se zaměstnavatelem

Na jednání jsme dostali informace o hospodaření firmy za I. pololetí 2018, informace z oblasti personální, vývoj zaměstnanosti, statistiky přesčasové a nadúvazkové práce, čerpání dovolené a vývoj nemocnosti. Informace o průběhu projednání personálního plánu letošního roku. Dalším bodem byla příprava na vánoční provoz, strategie náboru zaměstnanců na toto období a finanční odměny pro stálé zaměstnance, také posílení počtu vozidel, nákup manipulační techniky, příprava organizace práce v souvislosti se zvýšením objemu zásilek, produktová a cenová politika.
Měl být představen návrh nové kolektivní smlouvy, bohužel k tomu nedošlo. Odborové organizace se musí dohodnout na dalším postupu, aby mohlo být kolektivní vyjednávání úspěšné a přínosné pro všechny zaměstnance.

Více se dozvíte od regionálních předsedů 🙂