17. jednání P KOV České pošty

Na dnešním jednání jsme měli na programu přípravu kolektivního vyjednávání nové kolektivní smlouvy, škodní události, situaci v provozu, pracovní podmínky na SPU, prověrky BOZP a kontroly svazové inspekce bezpečnosti práce, pomoc právního servisu při vymáhání peněz od neoprávněných příjemců a další důležité problémy zaměstnanců ČP. Řešili jsme také se zaměstnavatelem podmínky přípravy zaměstnanců na povinné zkoušky AP.
Proběhlo jednání o novele zákona o poštovních službách s ministrem průmyslu a obchodu, první jednání petičního výboru Senátu PČR o „Petici za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb“. Pro zvýšení limitu úhrady nákladů základních poštovních služeb jednáme na mnoha úrovních. V současné chvíli je to jediná možnost, jak ještě letos získat peníze na mzdy. Je uzavřena dohoda, že 45% z částky nad stávající limit úhrady nákladů univerzální služby bude použito na mzdy!
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu