Jednání P KOV České pošty

Kolektivní vyjednávání – připravili jsme nový návrh na podmínky čerpání FKSP a poslali dalším odborovým subjektům. Dohoda k FKSP je nutná, aby zaměstnanci mohli čerpat příspěvky – jednání se zaměstnavatelem bude 6. února.
Pracovní podmínky a sociální zázemí zaměstnanců, náhrady škod, pracovnělékařské služby, neobsazená pracovní místa, pracovní pomůcky, vozový park, spolupráce DUS a PS, odměna generálního ředitele, plán produktů AP na rok 2019, organizace práce – projednávaná témata
Hostem jednání byl Ivan Feninec a Rafael Ferenc – dostali jsme informace o aktuální situaci, vnitřních předpisech, pracovních a sociálních podmínkách zaměstnanců, vzdělávání a krocích k personální stabilizaci.
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu 🙂