22. jednání P KOV České pošty

Jednali jsme o stále velmi kritické personální situaci. Přetížení zaměstnanců, organizace práce, evidence pracovní doby, přesčasová práce a mzdy za odvedenou práci jsou hlavními problémy.
Kolektivního vyjednávání ještě nezačalo, věříme, že začneme co nejdříve. Jde přece o 30 000 pošťáků, kteří si zaslouží dobré pracovní podmínky. Prioritou je mzdový růst v roce 2019.
Projednávali jsme odměnu generálního ředitele za vánoční provoz, která se týká cca 20 000 provozních zaměstnanců. Se zaměstnavatelem jsme ještě projednávali skupiny zaměstnanců, kteří si jsou pro vánoční provoz neméně důležití a odměnu by měli také dostat. Zaměstnavatel na tuto odměnu plánuje 65 milionů korun nad rámec plánu mzdových prostředků.
Hostem jednání byl personální ředitel Ivan Feninec a Rafael Ferenc. Řešili jsme personální situaci a motivaci zaměstnanců. Příprava na vánoční provoz – jde především o kmenové zaměstnance, nejedná se jen o získání brigádníků.
Potřebujeme, aby stát zaplatil co má. Jeden a půl miliardy korun je minimum za ztrátové základní služby, které musíme podle zákona poskytovat!
Na podrobné informace se zeptejte členů P KOV z vašeho regionu